Prečice

O Organizatoru

O Organizatoru

 

Poslovni klub je prvi klub na Internacionalnom Burč univerzitetu osnovan od strane studenata Fakulteta za ekonomiju i društvena istraživanja. Klub je osnovan u svrhu povezivanja znanja stečenog na univerzitetu i stvarnog poslovnog svijeta, ali i u svrhu pripreme studenata za buduće poslovne izazove.
 
Poslovni klub djeluje unutar odsjeka za menadžment i podržan je od strane kako univerziteta tako i studenata. Organizator je brojnih događaja i aktivnosti koje se održavaju unutar univerziteta i lokalne zajednice, a neke od njih su posjete uspješnim bh kompanijama kao što su Violeta, Hifa, Inside by Ećo, Coca Cola i Bekto Precisa, ali i predavanja putem kojih bh poduzetnici predstavljaju svoje kompanije i izazove s kojima se svakodnevno susreću.

Članovi poslovnog kluba stiču praktično znanje u organizaciji brojnih događaja što je veoma važno za njihovo zvanje, a također imaju i priliku za sticanje praktičnog znanja iz oblasti poduzetništva.

Poslovni klub za cilj ima omogućiti podršku i pozitivnu atmosferu na univerzitetu među studentima  i akademskim osobljem što rezultira brojnim aktivnostima koje rade kako na unapređenju pojedinaca, tako i lokalne zajednice.