Prečice

Forum 2015

Poslovni klub Internacionalnog Burč univerziteta ove godine je organizator trećeg po redu Foruma o domaćoj proizvodnji u Bosni i Hercegovini. Forum o domaćoj proizvodnji u BiH je aktivnost koja je rezultat studentske ideje i aktivizma, pokrenuta sa ciljem da se na jednom mjestu okupe svi važniji subjekti domaće privrede, te kroz konstruktivan dijalog ukažu na tekuće probleme domaćih proizvođača i moguća riješenja istih. Također, jedan od ciljeva jeste i da se podigne svijest kako o važnosti domaće proizvodnje, tako i o kupovini domaćih proizvoda kod studenata ali i šire javnosti.
 
Prethodna dva foruma bila su prepoznata i organizovana u saradnji sa udruženjem “Kupujmo i koristimo domaće – kvalitetno proizvedeno u BiH”, koje od 2004. godine aktivno radi na promociji domaće privrede i podizanju svijesti građana o važnosti kupovine domaćih proizvoda. Uspješnost do sada organizovanih događaja potvrđuje veliki broj firmi koje su prisustvovale dosadašnjim forumima, ali i zaključci istih koji su putem medija predstavljeni javnosti.

Ovogodišnji Forum o domaćoj proizvodnji prepoznat je kako od brojnih poznatih domaćih kompanija, tako i od Centralne Banke Bosne i Hercegovine, u kojoj će se u utorak, 19. maja sa početkom u 10h, održati i panel diskusija na temu “Uloga maloprodajnih objekata u razvoju domaće proizvodnje”.