Prečice

te

Kako nas kontaktirati?

Organizacioni Odbor Foruma

 

Predsjednica: Bisera  Imamović

Tel: 061/328-907

Mail: bisera.imamovic@stu.ibu.edu.ba

 

Oganizator Foruma "Business Development Club (BDC)"

Predsjednica: Aldina Rastoder

Tel: 061/034-997

Mail: aldinarastoder@yahoo.com

 

Odnos s Javnošću

Kemal Nedžibović

Tel: 062/560-360

Mail: kemal.nedzibovic@stu.ibu.edu.ba

 

Supervizor Projekta

Prof. Edin Smajić

Tel: 061/183-266

Mail: edin.smajic@ibu.edu.ba